Mis keeles suhtled igapäevaselt?

Eesti Sihtkapital Kanadas maikuu infokiri toob lugejate huvitavat statistikat  2020.a.suvel läbiviidud eesti kogukonna uuringu kohta.Uuringus osalejad vastasid, et 60% on kogukonnas aktiivsed või väga aktiivsed. 73% vastanutest räägib eesti keelt nädala lõikes ja peaaegu pooled neist räägivad eesti keelt iga päev.

See annab tunnistust, et eesti keel ei ole hääbumas ja eesti  keele õppimist tuleb igati toetada Kanadas.

Toronto Eesti Täienduskoolil on kursused, mis mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad eesti keelt õppida. Kui eelmisel kuul külastasin edasijõudnute, õpetaja Epp Aruja eesti keele klassi, siis viimaseks kooliõhtuks kujunes Kristina Soolepa juhtimisel tegutsev esmakursuslastega kohtumine.

Daiga, Kayla, Anton, Rachel ja Jeff olid igati  valmis õpetaja küsimusi tõlkima ja vastama eesti keeles. Oli tunda suurt huvi ja soovi eesti keele õppimise vastu.

Tunnis kasutas õpetaja Kristina dialoogivormi. Õppurid esitasid üksteisele

erinevaid küsimusi eesti keeles. Mida sa nädalalõpul tegid? Mida sa sõid õhtusöögiks? Mis on sinu lemmiknumber? Mis on sinu lemmikmuusika? Vastuseid ei saanud kuskilt lugeda, vaid pidi vastama oma sõnadega korraliku lausega.Seda oli huvitav kuulata, sest nii said tuttavamaks teise inimesega ja tema tegemiste ning huvidega.   

Järgmiseks ülesandeks oli ingliskeelsete lausete  tõlkimine eesti keelde.Küsimused põhinesid juba eelnevalt õpitule. Nii et ei olnudki nii  raske eestikeelseid lauseid moodustada.

 Huvitavaks kujunes turistide ja giidi vaheline vestlus.  Eesti keele teksti tõlkimine inglise keelde läks kõige ladusamini, sest oma emakeeles lause mõtet on kindlasti  parem edastada, kuna  tõlge tuleb ju vaistlikult  keele omapära tunnetades.

Kell oli liikunud tunni võrra edasi. Soovisin eesti keele huvlistele head õhtu jätku ja toredat algavat suve.Soovitasin ikka eesti keelt kasutada kuulates raadiot või vaadates Eesti Televisooni arvuti veebilehel.

ESK 2020. küsitlusele vastajad soovisid luua ja uurida sidemeid Eestiga.Nii et suvel on seda tore teha, kui on rohkem puhkuseaega, mis sest et ajavahe Eestiga on 7 tundi.Katsume ikka suhelda oma sugulaste ja hõimlastega ja kuulata eestikeelseid raadio- ja telesaateid.

Enne suvepuhkusele minekut Eda Oja