Nägemist ja nägemist! Head aega, head aega

Lasteaiamudilased laulsid oma lasteaialaulu,, Nägemist ja nägemist! Head aega, head aega!’’

Kas juba?! Tõesti , 27.aprillil oli lasteaiaprogrammi lõpupäev Kariina Järve ja Kendra Jürnase klassidele.Õpetaja Emma Soolepa klassi jaoks aga  viimane lasteaiaõhtu teisipäeval.

Õpetaja Emma luges ette  ekraanile kirjutatud tunnistused lõpetajate nimedega.

2021.a lasteaia lõpetajateks on Connor Gaunt, Ramona Kittask, Helena Kolga, Aili Martin, Heiki Pajo, Agnes Remerowski, Vernon Treksler.

Virtuaalaktusel õnnitles Toronto Eesti Täienduskooli esimees Linda Soolepp lasteaialõpetajaid ja tänas lastevanemaid rahuliku meele ning mõistva suhtumise eest kooliaastal. Esimees tänas Northern Birch Credit Unioni ja Toronto Eesti Seltsi juhatusi väärtusliku toetuse eest lasteaiaprogrammi läbiviimisel.Linda Soolepp tõi esile õpetajad, kes andsid mudilastele toredaid eesti keele tunde- Kariina Järve, Kendra Jürnas, Emma Soolepp, Katrin Sõmermaa.Koolijuhataja Monika Roose-Kolga juhtimisel ja juhatuse kaasabil kujunes mudilaste kooliaasta meeldejäävaks ja kaasahaaravaks.

Aktusel tantsiskledes laulsid lõpetajad koos oma õpetajaga ,,Jänkulaulu’’. Õpetaja Katrin Sõmermaaga esitasid noored lapsed koos liigutustega laulu ,, Kus on pöial’’. Meeleolukalt lõpetati esinemine armastatud lastelauluga ,, Põdra maja’’.

Koolijuhataja Monika Roose-Kolga õnnitles armsaid noori, kes on esimese astme saavutanud eesti keele haridusteel.Juhataja tänas südamest kooli esimeest Linda Sooleppa, kes organiseeris koolile tasuta kasutamiseks virtuaalplatvormi distantsõppeaaasta heaks kordaminekuks.Ilma Linda suurejoonelise abita ei oleks kool saanud toimuda.  

Väikese tervituskõnega esines ekraanil Anne Liis Keelmann, Toronto Eesti Seltsi esimees, kes rõõmuga mängis hiljem lastega kaasa luuramismängus.Ta tõi mudilastele näitamiseks suure sini-valge ükssarviku kaisulooma.

Miniaktuse lõppsõnas soovis Silvi Kolga kõigi lasteaia vanemate poolt palju õnne lõpetajatele ja nende peredele ning meisterlikele õpetajatele väga hea kooliaasta eest. Ka Katrin Sõmermaa jagas tänusõnu nii õpetajatele kui lasteaia lõpuklassi lastele.

Mina me näeme? Kas näeme midagi kollast? Jah, suvi on tulemas! Mida me luurame? Ootame 1.klassi minekut! Mängeldes eesti keelega see kõik ongi võimalik.

Head aega, lasteaed ja õpetajad Kariina, Kendra, Emma ja Katrin! Tere, suvepuhkus vajame kõik!

 Aktusel ja luuremängul viibinu Eda Oja