Tule- õpime koos eesti keelt

Juba on septembrikuu. Kutsume kõiki Toronto ümbruskonnast Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli avaaktusele teisipäeval, 20.septembril kell 7 õhtul. Avaõhtu toimub Läti keskuses. Saame kokku esimesel kooliõhtul klassikaaslaste ja õpetajatega, kellega oleme suhelnud varem ainult arvutiekraanil.

Sel kooliaastal jätkame juba sisse tallatud rada: igakuiselt õpime eesti keelt koduses keskkonnas arvutiekraani vahendusel kodust lahkumata. Uudiseks on see, et kord kuus teisipäeval vastavalt kooliprogrammile kohtume kooliperega Läti keskuses silmast silma. Siis saame koos õppida rahvatantsu Elin Marley juhendamisel, laulda Piret Osso ja Katrin Sõmermaa eestvõttel, eesti keeles suhelda oma klassijuhatajaga ja Tiina Jenkinsi suunamisel laenutada eestikeelseid raamatuid, isegi DVDsid. Toronto eesti kooli õpetajad on valmis pakkuma toredat ja huvitavat eesti keele õppeprogrammi vastavalt õpilaste vajadustele.

Samal ajal, kui oleme kord kuus tegevuses Läti keskuses, saame pakkuda virtuaalset programmi ka neile, kes elavad Toronto linna piirkonnast eemal ja ei saa eesti kooliga kohapeal liituda. Liisa Novek õpetab huviringe, juhendab, kokkab lastega virtuaalsel teel.  

Palume lastevanematel lugeda kooli e-kirju ja veebilehte http://www.eestikool.ca

Kool pakub eesti keele kursusi ka täiskasvanutele- nii algajatele kui edasijõudnutele. Ka pakume 40minutilist virtuaalset lasteaiaprogrammi väikelastele.

Ootame aktiivset osalemist registreerimiseks eesti kooli.

Toronto eesti kooli õpetajad ja juhtkond on valmis uueks õppeaastaks helistades koolikella 20.septembril avaaktusel Läti keskuse saalis. Alates 27. septembrist toimuvad  koolitunnid oma endiste ja uute klassikaaslaste seltsis virtuaalses  arvutikeskkonnas.

Pane juba praegu oma kalendrisse kirja: Toronto eesti kooli tunnid toimuvad Läti keskuse klassiruumides 20. septembril, 18. oktoobril, 15. novembril ja 13.detsembril.

Kunagi ei ole hilja uut tegevust alustada ja uut keelt õppida. Eriti, kui see on sinu esivanemate muinasjutuline keel! Tule kuulama eesti keele kaunist kõla ja õpi selgeks ilusad sõnad, nagu ema, isa, armastus, lill, päike, rahu maailmas.

Tule Toronto eesti kooli, kust leiad omale head sõbrad, kellega koos kasvada ja  eesti keeles suhelda.

Toronto Eesti  Seltsi  Täienduskooli  juhatus