Toronto Eesti Seltsi Täienduskool tuli kokku: laulu jõul toetame

Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli noored saadavad tervitusi Eestisse Ukraina põgenikede lastele

Kuu aega tagasi võttis EERO esimees Mari Ann Tammark ühendust Toronto eesti kooli juhatusega, et pakkuda võimalust osalemiseks videosilla kaudu Eesti noortekontserdil Ukraina põgenikest laste toetuseks 23.aprillil. Ettepanek võeti rõõmuga vastu: saame  kooliperena kokku silmast silma.

Toronto eesti koolil on väga hea motolaul- armastatud helilooja  Peeter Kopvillemi loodud ,,Eesti, mu isamaa”. Miks mitte laulda seda sügavasisulist ja samas lihtsat laulu tervele maailmale ja eriti neile, kes vajavad soojust, leevendust ja sõbratunnet. Teeme ära, Toronto eesti kool!

Järgnevad kooliõhtud möödusid kooli motolaulusse süvenemisega. Kahel õppeaastal on jäänud laulutunnid olemata. Nüüd said äkki kõik koolinoored laulusõnadele ja natukene ka viisile pühenduda. Linda Soolepp, lastevanemate komitee esimees, täitis kooli veebilehe motolaulu sõnade ja noodiga. Õnneks vanema astme õpilased on laulnud seda koolilaulu, aga nooremad ei olnud kuulnudki. Ühes klassis laulis ekraani ees ette õpetaja Elli Kipper , teises klassis oli abiks see ,kes laulu oskas laulda. Õpetaja Heli Vanaselja tegi laulu sisu selgeks oma noortele õpilastele laulurea haaval selgitavate piltide toel. 

Nii kaunilt kõlasid lauluread ,, taat on siia kaugelt tulnud, memm on siia kaugelt tulnud’’19.aprilli kooliõhtul. Videotervituse juhatasid  sisse gümnaasiumi lõpetajad Isabelle Laanemaa-Paskov ja Laas Kolga. Kolmkümmend koolinoort ja õpetajat laulis Heli Tenno dirigeerimisel ja Piret Osso klaveri saatel. Lauldi nagu eelnevatel aastatel kui toimusid laulutunnid koos Heli ja Piretiga. Salvestuse koha ja videotegemise korraldas Mari Ann Tammark, kuna EERO  organisatsioon on noortekontserdi üks toetajaist. Palju tänu salvestuskoha kasutamise eest EEROle, Toronto Eesti Baptisti kirikule, eriti Mai Kipperile ning videomeeste tandemile-Allan Eistrat ja Allan Meiusi koos abilistega.

,,Mina alles noorukene, võõrsil sündind lapsukene’’ laulis jõuliselt Toronto eesti koolikoor ja lehvitas lõputervituseks sinimustvalget lippu. Koolijuhataja Monika Roose-Kolga tänas lauljaid, õpetajaid ja lapsevanemaid videotervituse hea kaasa aitamise eest. Koolitegevus jätkus allsaalis oma klassiga laua ümber kauneid kaarte valmistades. Saladuskatte all võib öelda, et emadepäev on tulemas.

,,Kuskil laia mere taga, kuskil kaugel asub ta. Ikka hõiskab minu süda,  Eesti mul armas sa!’’ Loodame, et videosild ulatub sinna, kus vajatakse laulurõõmu ja tuge.

24.aprillil kell 22 ( kell 13 Torontos) näidatakse Eesti Televisioonis  noorte toetuskontserti ,,Maailm, mis jääb meile’’, kus on ka videotervitused kogu maailmast.

Laulu väel ja toel Eda Oja

Video klip “Maailm, mis jääb meile” saatest ETV/ERR