Keeleuksed avali: esimene kooliõhtu Toronto eesti koolis

Keeleuksed avali: esimene kooliõhtu Toronto eesti koolis

Ega koolitarkus kellelgi mööda külgi maha ei jookse, öeldi juba vanasti. Nii on ka keeleoskusega: mida õpid noorest peast, seisab eluaeg sul peas.

Uue õppeaasta Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli avaaktusel 21.septembril ei kolisenud toolid ega kolksunud uksed, isegi jutusuminat ei kuulnud. Avaaktus toimus neljakümne viie pere kodus rahulikult arvutiekraani ees, kuigi lastel oli ärevus  ikka hinges.Kes saab minu klassikaaslaseks,kes on minu eesti keele õpetaja?

Virtuaalsel avaaktusel tervitas kooliperet,lapsevanemaid ja külalisi koolide juhataja Monika Roose-Kolga. Avakõnes meenutas juhataja kooli ajalugu:24.oktoobril, 1949.a. loodi Toronto eesti algkool 32 õpilasega kolmes klassis.Seitsekümmend kaks aastat tagasi mõeldi vaimsetele väärtustele-isamaa,eesti keele ja kultuuri edasikandmisele. Monika Roose-Kolga julgustas noori õppima eesti keelt ja abi paluma vanavanematelt, kes suure rõõmuga aitaksid lapselapsi eesti keeleõppel. Juhataja tuletas meelde õpilastele digietiketti, et distantstundides osalemiseks kasutada nii video kui ka audio nuppu.

Linda Soolepp tutvustas kooli juhatuse ja õpetajaskonna koosseisu 2021-2022 kooliaastal: koolide juhataja Monika Roose-Kolga, sekretär Eda Oja, raamatukoguhoidja Tiina Jenkins, abilaekur Emma Soolepp, lastevanemate komitee esimees Linda Soolepp. Algkooliõpetajateks on Heli Vanaselja, Elli Kipper, Eve Järve. Erika Kessa ja Emma Soolepp on algkooli/keskkooli õpetajad, Kai Kiilaspea keskkooli/gümnaasiumi õpetaja.Loodusteadusi juhendab Elin Marley ja ajalugu Tiina Jenkins. Registreerimine on alanud kooli veebilehel eestikool.ca ja koolitunnid algavad 28.septembril. Vahepeal saab juhataja õpilased jaotada klassidesse,et järgmisel teisipäeval oleks juba esimene kohtumine õpetajaga. Kool toimub teisipäeva õhtul kella seitsmest poole üheksani.

Eesti koolis on kaks poolaastat ja kool lõpetab plaanide kohaselt 3.mail, 2022.a.Kui on  võimalik, tullakse kord kokku terve kooliperega jõuludeks, lootuses jätkata uuel aastal  juba klassiruumides õppetööd. Kool kasutab MicrosoftTeams platvormi tundide läbiviimiseks.

Ka täiskasvanuid on kutsutud eesti keelt omandama.Uudseks on 6-nädalane sissejuhatav eesti keele kursus algajatele Kristina Lepiku juhendamisel. Vestluskeele ja edasijõudnute kursusi juhendab Epp Aruja.

Avaaktusel soovis kooliperele head õppimist Elle Rosenberg Toronto Eesti Seltsist.

Loodetavasti ei olnud veel kellelgil avaaktusest keel vesti peal ega keel sõlmes.Hoopis päästa keelepaelad valla ja teata sõpradele, et eesti kooli aknad on arvutis valla. Muidu pipart sulle keele peale, sest eesti keele sõna ei tohi kurku kinni jääda.

Ära unusta lauset, mis kajab kaugustes: kaob keel, kaob rahvas!

      .

 Eda Oja