Kas tead peast kolme esimest käänet?!

Kas tead peast kolme esimest käänet?!

Kui ei tule kohe meelde eesti keele käänded, küsi oma lapselt, kes just õpib neid õpetaja Erika Kessa klassis. See oli ka koduseks ülesandeks. Mitmed Toronto eesti kooli teismelised teadsid kenasti kolme esimest eesti keele käänet koos küsimustega ja peast loomulikult.

Õpetaja Erika paneb rõhku kodusele harjutamisele, omaette lugemisele enne uut kooliõhtut. Harjutamine teeb meistriks! Nii ka lugemise ja eriti luuletuste lugemisega. Alul rasked ja tundmatud sõnad, varsti aga juba tuttavad ja arusaadavad sõnad luulevormis. Kooris lugemine tuli tunnis paremini välja kui üksikult.

Mis on tekstülesanne? Mis on kontsentratsiooniharjutus? Erika Kessa õpetas noortelegi paari liigutust, et paremini keskenduda, sisse elada või lõdvestada oma keha, ergutada vaimu. Mikk, Karl, Eila, Tuuli, Stephane, Silje proovisid teha järele lõõgastusharjutusi nagu õpetaja kuvaril ette näitas.

Noored lugesid ette antud juttu segadusest tunnis, leidsid uusi sõnu tekstist. Kas kordame meiegi 14 käände algust?!

  1.  Nimetav – kes? mis?
  2. Omastav- kelle? mille?
  3. Osastav – keda? mida?

Edasi tead?  Eks siis ole kohal järgmises eesti keele tunnis nädala pärast.      

Järgmine tund oligi tulemas- ajalootund õpetaja Tiina Jenkinsiga.

Kaugkülaline eesti keele tunnis  Eda Oja