Õige ja vale informatsioon tänases päevas

Marcus Kolga loengust Toronto eesti koolile ja kogukonnale.

8. märtsil kogunesid virtuaalkeskkonda Toronto eesti kooli korraldatud loengule Hamiltoni eesti kooli õpetajad ja kogukonna liikmed, Toronto eesti kooli vanemate klasside õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja huvilised, kes kuulasid suure tähelepanuga lapsevanema Marcus Kolga loengut informatsiooni edastamisest tänases ajas.  

Toronto Eesti Täienduskooli lastevanemate komitee esimees Linda Soolepp tutvustas kuulajatele külalist Marcus Kolgat, kes on rahvusvaheliste auhindadega pärjatud dokumentalist, ajakirjanik, digikommunikatsiooni strateeg ning juhtiv Kanada ekspert Venemaa ning Kesk- ja Ida-Euroopa küsimustes. Võiks veel lisada, et Marcus Kolga on ka Toronto Eesti Gümnaasiumi lõpetanu ja Eesti Vabariigi Valgetähe V klassi ordeni omanik ( 2015).

Marcus Kolga mõtestas kuulajaskonnale lahti valeinformatsiooni edastamise võimalusi slaidide, videode ja ajakirjandusnäidete abil. Meedias võib esineda väärteavet tahtmatute vigadega, inimlike eksimustega kuupäevades, statistikas, fotoallkirjades või tõlgetes, nimede kirjapildis. Desinformatsioon on tõendatavalt väär, väljaõeldud või ekslik teave, mida luuakse tahtlikult mingi kasu ja propaganda eesmärgil. Väärteave on töö- ja eraelu privaatse teabe tahtlik muutmine, avaldamine ja vastav kohaldamine.  Nende kolme definitsiooni läbimisel liigutaksegi valelikkusest kahju tekitamise kavatsusteni.

Lektor Kolga tõi mitmeid poliitilisi näiteid eri maade valitsusesindajatega, valetõlgenduste ja valeinformatsiooni esitlustest meedias. Kuidas ennast kaitsta ja aru saada  pakutavast valeinformatsioonist, soovitas Marcus Kolga lugeda veebilehte https://disinfowatch.org

Tunnise loengu lõpus oli mitmeid päevakohaseid küsimusi ja tänusõnu kuulajatelt ja keegi ei soovinud kiirustada ekraanilt lahkumisega. Toronto eesti kooli õpilased jätkasid oma virtuaaltundi õpetajate Kai Kiilaspea ja Emma Soolepa klassides. Hamiltoni eesti kooli noored kohtuvad kaks korda pühapäeviti isiklikult koolimajja kohale tulles.    

Viimaseks tegevuseks tuli ,,leave’’ aknale vajutada ja ekraanil sulgus koosolemise uks.

 Valel on lühikesed jalad! Tõde koorub ja aeg annab arutust!

Loengut kuulates  Eda Oja