Tungivalt tingivas kõneviisis

Tungivalt tingivas kõneviisis

Kui sa räägid, ei mõtle sa grammatikale ja terminitele, vaid räägid ja suhtled.

Õppides keelt koolis, on siiski vaja leida grammatikalt tuge õigeks keelekasutuseks.

Toronto eesti kooli algkooli õpilased Emma Soolepa juhendamisel tõlkisid kooliõhtul inglisekeelseid lauseid. Lihtne see ei olnud, sest laused ei olnud olevikus ega minevikus, vaid  tingivas kõneviisis ehk konditsionaalis.

Eesti keeles on viis kõneviisi:kindel,tingiv,käskiv,kaudne,möönev.Tingiva kõneviisiga lause sisuks ei ole reaalne, vaid kujutletav, kavatsetav, mingitel tingimustel võimalikuks toimiv tegevustik.

Koolinoored Kaili, Andrea , Leila, Jaak, Liia, Sara tõlkisid inglise keelest tegusõnu eesti keelde ja proovisid verbidega tingivat kõneviisi moodustada.

Huvitav on see, et tegusõna ehk pöördsõna saab kasutada pikemal ja lühendatud kujul. Ma ostaksin ehk ma ostaks. Te kirjutaksite ehk te kirjutaks. Mõlemad vormikujud on lubatud ja kasutusel. Nii et vigane selline lause ei oleks!

Otsustamaks, kas lause on õige või vale, on kõigepealt tarvis keelevaistu. Grammatiline lause on keelenormide kohaselt õige. Emakeelne kõneleja on võimeline selliseid lauseid tegema, sest ta teab keelenorme. Õppides teist keelt oma emakeele kõrval on raske, sest sa ei taju koheselt erandeid ja keelelist loogikat.

Eriline on ka see, et tingiv kõneviis on nii oleviku kui ka mineviku ajavormis.

Me vaataksime filmi, kui oleks vaba aega.Ma oleksin aidanud, kui oleksin saanud.

 Tahaksin, peaksin,võiksin, saaksin, ütleksin- kõik need sõnad avaldavad mingit soovi, tunnetust.

Unistada on vaja.Kui mul oleks palju raha, palju sõpru, palju vaba aega, mida teeksin?

Kui vestleme, me ei mõtle grammatikast, vaid suhtleme nagu me oskame, suudame, saame.  

Koolinoored tegid pausi , et ennast sirutada ja siis tagasi minna ekraani ette suhtlema õpetajaga eesti keeles. Ei tea, kas nad  tahaksid  jäätist maitsta või unistaksid juba soojast suvest?! Kindlasti sooviksid teismelised oma klassikaaslastega koos olla.

Et teie soovid täituksid!

Eesti keele grammatikale mõeldes Eda Oja