VIRTUAAL LASTEAED

toronto eesti seltsi täienduskooli lasteaia virtuaal programm

sügis kava algab 26. septembril ja lõppeb 5. detsembril 2022. (klasse ei toimu tänupühal 10. oktoobril)
the fall program begins september 26th, and ends december 5th 2022. (there will be no classes on october 10th 2022). Classes run monday evenings from 6 to 6.40pm
We are accepting registrations for January 2023 

*for information on in-person classes please contact teslasteaed@gmail.com

Täienduskooli lasteaia programm on lastele kes on sündinud 2016.a. – 2019.a.
The kindergarten program is for children born between 2016 and 2019.


Activities include: 
 • reading and writing
 • observation and exploration
 • listening and speaking
 • creative arts
 • music
Ootame lasteaialapsi!
Pakume iga esmaspäev õhtu kell lasteaia programmi.
Tegevusliikideks on:
 • lugemine ja kirjutamine
 • vaatlemine ja uurimine
 • kuulamine ja kõnelemine
 • võrdlemine ja arvutamine
 • kujutavad tegevused
 • muusikalised tegevused

REGISTER HERE FOR JANUARY 2023