TORONTO EESTI VIRTUAAL LASTEAED

3. veebruar, 2022
Algab lasteaia 2. poolaasta

Classes begin Thursday, February 3, 2022

LASTEAIA REGISTREERIMISVORM / KINDERGARTEN PROGRAM REGISTRATION

Kindergarten Registration is Open
We are offering a kindergarten programme Thursday evenings from 6 to 6.4o PM. 
Activities include: 
 • reading and writing
 • observation and exploration
 • listening and speaking
 • creative arts
 • music
Ootame lasteaialapsi!
Pakume iga neljapäev kell 6 - 6.40 õhtul lasteaia programmi.
Tegevusliikideks on:
 • lugemine ja kirjutamine
 • vaatlemine ja uurimine
 • kuulamine ja kõnelemine
 • võrdlemine ja arvutamine
 • kujutavad tegevused
 • muusikalised tegevused