REGISTRATION

REGISTRATION for 2021/2022 is open

Please download your registration form here

Täidetud vorm palun saata info@eestikool.ca.

Please return completed forms to info@eestikool.ca
.

Suures suvetuhinas on kerge unustada, et laste suvevaheaeg on otsa lõppemas ning peagi algab uus kooliaasta.  Esimene distantsõppe tund toimub

21. septembril, 2021, kell 19:00.

Eriolukorra tõttu TEST juhatus on otsustanud, et sügisel jätkavad Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli tunnid distantsõppega nagu kevadel. Praeguse olukorraga on mitmeid erinevaid tingimusi ja selleks, et hoida meie kooliperet ohutu kõik kooli tunnid toimuvad distantsõppena kuni aasta lõpuni.  Jaanuaris vaatame olukorda ning teeme vajalikud järeldused. Palun registreerige nii pea kui võimalik. Sellega saab õppenõukogu klassi jaotusi korraldada, et esimene kooliõhtu läheks hästi ja sujuvalt.

Ootame Teie peatset tagasisidet.

TEST juhatus

As summer draws to a close, this is the time that our thoughts turn to school. The first day of school is just around the corner. Online classes are set to begin

September 21, 2021 at 7PM

With respect to current circumstances, the TEST school committee has chosen to continue with an online teaching format. In order to keep our families safe all classes will be held via video conference until the end of the year. In January we will re-evaluate the situation and advise you accordingly. Please register your child as soon as possible.  This will provide us the opportunity to effectively complete the class assignments and adequately prepare for the first night of class ensuring a seamless transition for all students.

We look forward to hearing from you.

The Toronto Estonian Supplementary School Committee

ADULT PROGRAM REGISTRATION