Lapsevanemate aastakoosolek

teisipäeval, 26. oktoobril 2021
Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli lapsevanemate aastakoosolek


TES Täienduskooli juhtaja aruanne 2020-2021

Austatud Toronto Eesti Kooli pere!

Aitäh Teile, et olete meid toetanud ja panustanud sellel viimasel keerulisel ja raskel kooliaastal.  Vau ja milline aasta meil on olnud – lühike kokkuvõtte meie 2020 – 2021 kooliaastast.

Kooli juhatusega, Linda Soolepp, Eda Oja, ja Tiina Jenkinsiga sain kokku keset augustit, et arutada kas saame üldse kooliaastat alustada.  Otsustasime, et esimene aste peab olema, et saadame meie lastevanematele küsitluse, et näha kas sooviksitakse üldsegi, et prooviksime kooli pidada.  Küsisime kas laste vanemad sooviksid, et nende lapsed tuleksid kokku Eesti Majja või kas kool oleks hoopis parem virtuaalselt või kas hoopis jätame kooliaasta vahele.  Nii nagu suurem jagu minu kogemused eestlastega, vastused olid täpselt pooleks.  Pooled vastasid, et  õpilased koos käiksid ja teised pooled soovisid kooli  virtuaalselt.Ei olnud kedagi, kes vastas, et ei soovinud lapsi kooli saata ega aastat vahele jätta.

  Noh, nüüd mis?Nii nagu seaduste ja tervisenõuetega oli septembril alguses, otsustasime, et kõikide tervise huvides proovime kooli jätkata virtuaalselt.  Linda saatis registreerimislehed meie õpilaste vanematele ja enne esimese kooli õhtut oli väga vähe vastanud – õpilasi terve kooli peale ainult 17 registreeritud.  Pärast esimest nädalat õpilaste arv kasvas kahekordselt. 

Siis kirjutas Eda Oja fantastilise kooliartikli, mis ilmus Eesti Elus, ja järsku tulid registreerimislehed teistpoolt Kanadat ja üle Ameerika Ühendriikide.  Koolilaste arv kasvas ja kolmandaks nädalaks oli vaja rohkem õpetajaid leida.  Seejuures ma väga sooviks tänada meie õpetajaid, kes  eelmisel kooliaastal ise õppisid, kuidas õpetada virtuaalselt ja rikkalikke ning põnevaid programme meie lastele pakkuda – Elli Kipper, Heli Vanaselja, Eve Järve, Emma Soolepp, Erika Kessa, Kai Kiilaspea, Tiina Jenkins ja Elin Marley – Suur aitäh, teile!

Täiskasvanud algajad ja edasijõudnud soovisid ka osaleda eesti keele kursustel, ja nad arvasid, et virtuaalsed klassid sobiksid neile isegi paremini, kui igal nädalal Eesti Majja sõita.  Kristina Soolepp ja Epp Aruja uuendasid oma programme ja õpetasid motiveeritud vanemaid õpilasi virtuaalselt.  Palju tänu, teile! 

Nüüd juba arvasime, et meie koolid võivad kindlalt virtuaalselt toimida.  Aga siis tuli soov lasteaia lõpuklassi õpilase ema käest, kes palus, kas meie ei saaks midagi pakkuda, et lasteaia lõpuklassi noored võiks koos õppida, laulda, naerda, ja siis ka lasteaeda lõpetada järgmisel kevadel, nagu oli kavas enne pandeemiat.  Jälle tuli arutus juhatusega ja loomulikult ei saanud ei öelda meie kõige noorematele kogukonna liikmetele.  Avasime lasteaiaklassi, kuhu tulid kokku 8 lõpuklassi õpilast.  Aga järgmisel nädalal oli topelt noori ja nädal peale seda oli neljakordselt see arv, millega alustasime.Need olid esimese, teise ja kolmanda klassi noored.  Valikut ei olnud ja avasime kaks klassi juurde.  Mudilastel oli nii tore – eesti keeles ja meeles!  Soovin tänada haruldase energiaga õpetajaid – Katrin Sõmermaa, Emma Soolepp, Kariina Järve ja Kendra Jürnas – haruldased abivalmid inimesed. Meie oleme nendele nii tänulikud!

Kuigi virtuaalne, saime ikkagi koos õpilastega tähistada jõule, vabariigi aastapäeva, vastlapäeva, märtsiküüditamise mälestamist ja emadepäeva.  Kirjutasime ja saatsime Eesti sõduritele kirju.Ehatare elanikele jõulu- ja kevadekaarte ja tervitusi.  Vääristasime  koolilõpetajaid virtuaalselt kutsudes aktusele vanemaid ja külalisi.  Kuna tradistiooniks on lõpetajatele üle anda tunnistused, preemiad ja auhinnad, otsustasime Eesti Maja parkimisplatsis kokku saada juuni algul ja preemiad ning kingid üle anda isiklikult lõpetajatele. Oli väga tore meie kogukonna noori näha.

 Oleme väga tänulikud kõikidele õpilastele, kes on aasta läbi koos käinud õppimas, lugemas, naermas, mängimas ja hoidmas eesti kooliseltskonda tähtsaks.  Me soovime ka tänada vanemaid, kes on toetanud meid ja aidanud navigeerida meie virtuaalkooli.  Teame, kui raske see võiks olla pärast pikka kooli- ja tööpäeva, et lapsi uuesti motiveerida, ja virtuaalklassi saata, aga seda te kõik tegitegi nii järjekindlalt!

Lõpuks minu suurimad tänud koolikomiteele – ilma nende kogemuste ja abita, kooliõhtusid ei oleks olnud.  Aitäh Emma Soolepale, kes on suureks abiks olnud meile moodsa tehnoloogiaga.  Aitäh Tiina Jenkinsile, kes on alati nii abivalmis ja nõus uusi asju proovima ja probleeme lahendama.  Aitäh Eda Ojale, kes toob nii palju ekspertiisi ja kogemust meile kooli heaks.  Eda viibis igal nädalal virtuaalklassides, kuulas ja siis kirjutas usinalt artikleid ja kooliblogi, mis näitas meie kogukonnale, siin ja laialt, kui aktiivsed Toronto Eesti Seltsi koolid on olnud.  Palju tänu Linda Soolepale! Linda, mul ei ole küllaltki palju ja õigeid sõnu sinu tänamiseks sinu väsimatu töö ja panuse eest.  Linda oli alati nõus meid kõik aitama ja meile oluliseks toeks olema.  Aitäh, Linda!

Nüüd oleme alanud uuesti pihta.  Avasime sügisel virtuaalselt kaks lasteaiaklassi, neli algkooliklassi, kaks keskkooli- ja gümnaasiumiklassi ja kaks klassi täiskasvanautele.Lootus on, et kokku saada kooliaastal – kas jõulupuuks, vabariigi aastapäevaks või emadepäevaks? !

Juhataja: Monika Roose-Kolga

TES Täienduskooli esimehe aruanne 2020-2021

Lugupeetud, lapsevanemad!

Kool on koht, kus võimaldame lastel arendada eesti keele võimeid, kus lapsed leiavad omale sõpru, et meie ühiskond püsiks. Keel on, mis seob meid.

Tulutoovaid üritusi ega projekte meil ei olnud eriolukorra tõttu. Toetused eraisikute ja organisatsioonide poolt olid $6,600.00.

Täienduskooli Eesti Maja üüri kulud olid kaetud Sihtkapitali poolt kuni 2020 a. lõpuni. Alates 1. jaanuarist Eesti Maja toetas meid 50% hinna alandusega. Üüri oli vaja maksa, sest et meil on kooli vara Eesti Maja laoruumis, klassitoa kappides ja raamatukogus. 2021 a. üüri maksis Toronto Eesti Seltsi Täienduskool. Augusti kuus õppenõukogu koristas laoruumi ja pooled kapid. Meil on kavas panna koolitarbed hoiule. Alates 1. septembrist Eesti Maja ei nõua kooli käest üüri. Kaasaarvatud üüriga Sihtkapital toetas ka kooli programmi.

2019-2020 ja 2020-2021 preemiafondi toetused olid $5,509.84 ja kulud olid $5,468.46. Lõpuaktust ei olnud eelmine aasta. Otsustasime teha lõpuaktuse virtuaalselt ja tähistasime 2019-2020 ja 2020-2021 lõpetajaid.  Mitmed organisatsioonid toetasid preemiafondi kahe aasta summaga. Northern Birch Credit Union toetas iga lõpetajat isikliku preemiaga PLUSS maksid kahe aasta sõrmuste kulud kinni.

Toronto Eesti Seltsi Täienduskool korraldas lasteaia programmi. Täienduskool vastutas lasteaia programmi korralduse ja kulude eest.

Toronto Eesti Seltsi Täienduskool edendab jätkuvalt Täienduskooli programmi kodulehe (www.eestikool.ca), uudiskirja ja Facebooki kaudu. Iga nädal Eda Oja täiendas kooliblogi ja kirjutas artikli koolitegevustest. Hoidsime kogukonda kursis kooli kodulehe, Eesti Elu, uudiskirjade ja Facebooki postituste kaudu. Näitasime rahvale isegi, et elame keerulises olukorras Toronto Eesti Seltsi Täienduskool on aktiivne ja edukas.

Esimehena kuulan hea meelega lapsevanemate ideid ja kommentaare.

Esimees: Linda Soolepp

lhk 2 – > päevakava, protokoll ja aruanne 2019-2020