2019/2020 ja 2020/2021 Preemiafondi toetajad

Suurim tänu lõpetajate preemiafondi ja stipendiumide annetajatele ja toetajatele

2019/2020 ja 2020/2021. a.

Toronto Eesti Ühispank vääristab igat lõpetajat isikliku preemiaga, igat keskkooli lõpetajat hõbedase koolisõrmusega ja igat gümnaasiumi lõpetajat Roman Tavasti (Eestist) Eesti vapiga hõbesõrmusega.

Eesti Sihtkapital Kanadas  hooldab fonde, millel on omad täpsed eeskirjad, kuidas preemiaid  jagada koolide lõpetajatele. Õppenõukogu otsustab eeskirjade järgi sobivaid kandidaate. Koolil ei ole volitust fondi eeskirju muuta ega teisiti fondidest suunatud preemiaid jagada.

Tarvo Hessi Mälestusfond – on loodud keskkooli või gümnaasiumi lõpetajale, kes on klassikaaslaste poolt valitud sõbralikuim ja toetust andev lõpetaja.

Helju Luide Fond – on algkooli/keskkooli/gümnaasiumi lõpetajale kui püüdlikumale eesti keele rääkijale.

Aina ja Ervin Kivi fond on loodud väärikale õpilasele, väga huvitavate ja laiahaardeliste teadmistega ainetest,  nagu ajalugu, maateadus, kirjandus, looduse tundmine, laul, muusika, teater, sport.  Kuna Aina ja Ervin Kivi võrsusid mõlemad pedagoogide perekondadest ja nad  ise töötasid õpetajatena, siis olid neile koolid, noorte  kasvatus, õppeedukus ja vaimne ning füüsiline areng alati südamelähedased.

Toronto Eesti Seltsi poolt on preemia igale õpilasele, alates algkoolist, kes ei ole kooliaasta jooksul kordagi puudunud eesti koolist.

Metsaülikooli preemia – gümnaasiumi lõpetajale tasuta 1 nädal Metsaülikoolis.

EKN – vääristab igat algkooli, keskkooli ja gümnaasiumi lõpetajat kingitud raamatuga.

Eesti Elu – tasuta 3 kuud ajalehe tellimus gümnaasiumi lõpetajatele.

Alvine Lestali Mälestusfond – preemia kõige edasijõudnumale õpilasele. Alvine Lestal oli ema ja vanaema.  Alvine alati julgustas alati oma tütart ja tütretütreid tööd tegema hoolsalt ja nii hästi kui suudad. Oluline oli, et sa jõuad edasi ja oled edukas nendes asjades, mida sa teed.  Alvine andis oma perele inspiratsiooni kuidas käituda oma igapäevases elus.

Preemiafondi annetajate rahad on jagatud vastavalt keskkooli ja gümnaasiumi lõpetajate tulemustele. Lisaks rahalistele preemiatele, on igale lõpetajale on kingitud raamat  ja iga algkooli lõpetajale Eestimaa seinakaart. Annetajad on:

2019/2020. a.2020/2021. a.
AKEN
Korp! Amicitia
Korp! Filiae Patriae
Korp! Indla
Korp! Rotalia
Korp! Sakala
Korp! Vironia
Toronto Eesti Selts  
AKEN
Eesti Naisüliõpilaste Selts
Eesti Vabariigi Aupeakonsulaat Kanadas
Korp! Amicitia
Korp! Filiae Patriae
Korp! Indla
Korp! Rotalia
Korp! Sakala
Korp! Vironia
Korp! Ugala
Tartu College
Toronto Eesti Selts
VEMU

Suur, suur tänu kõikidele preemiate, ja kindla toetuse eest! Kui annetate, annetage Sihtkapitali kaudu Nii toetate kooli, eesti ühiskonna tulevikku!

Tänuga,

Linda Soolepp,

T.E.S. Täienduskoolide Komitee esimees

Torontos, 11. mail,  2021.a.